Vanhuusoikeus

Vanhuusoikeudella tarkoitetaan oikeudenalaa, joka keskittyy ikääntyvää ihmistä koskeviin oikeudellisiin kysymyksiin. Tavoitteena on ikääntyvän ihmisen itsemääräämisoikeuden turvaaminen, elämänlaadun ylläpitäminen, oikeusturvan toteutuminen ja taloudellinen turvallisuus.

Mahdollisuutta yksilölliseen ja oman näköiseen vanhuuteen voi vahvistaa tekemällä edunvalvontavaltuutuksen ja hoitotahdon.

Hoitotahto

Hoitotahto (hoitotestamentti) on tahdonilmaisu tulevasta hoidosta siltä varalta, ettei henkilö itse pysty osallistumaan hoitoratkaisuihin vanhuudenheikkouden, tajuttomuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Se on oikeudellisesti sitova, joten hoitohenkilökunnan on noudatettava sitä mahdollisuuksien mukaan. Hoitotahtoon selkeästi kirjattu tahdonilmaus on ensisijainen suhteessa omaisten ja läheisten mielipiteisiin.

Hoitotahdossa voidaan ilmaista erityistoiveita hoidosta ja siinä voi kieltäytyä tietyistä hoitotoimenpiteistä. Hoitotahdossa henkilö voi määritellä mm. ne tilanteet milloin keinotekoisista elintoimintoja ylläpitävistä hoitotoimista voidaan luopua. 

Osana vanhuusoikeutta on myös jäämistösuunnittelu (sis. mm. testamentti).