Oikeusturvavakuutuksen oikeusturvaetu

Oikeusturvavakuutus korvaa riita-asioiden oikeudenkäynnistä aiheutuvia kustannuksia kuten asianajopalkkioita. Oikeusturvavakuutus korvaa  myös silloin, kun asiassa vältetään oikeudenkäynti neuvottelemalla. Oikeusturvavakuutus korvaa lisäksi rikoksen asianomistajan (uhrin) oikeudenkäyntikuluja.

Oikeusturvavakuutus kuuluu usein osana kotivakuutukseen. Oikeusturvavakuutus voi sisältyä myös muihin vakuutuksiin. 

Oikeusturvavakuutusten ehdot vaihtelevat huomattavasti. Oikeusturvavakuutus voi korvata esim. lapsen huoltoa tai elatusta koskevan oikeudenkäynnin kustannuksia, silloin kun haetaan muutosta jo voimassaolevaan sopimukseen tai tuomioistuimen ratkaisuun.

Vakuutuksesta on omavastuu, jonka määrä on 15-20 % aiheutuneista kustannuksista.

Oikeusturvavakuutus ei korvaa maksettavaksi tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

Voimme puolestasi selvittää vakuutusyhtiöltä oikeutesi oikeusturvaetuun ja tehdä tarvittavat hakemukset.