Julkinen oikeusapu

Valtion varoista korvataan asianajopalkkioita joko kokonaan tai osittain silloin, kun henkilö tarvitsee asiantuntevaa apua tuomioistuinasiassa eikä hän kykene itse sitä maksamaan.

Asiakas voi tuomioistuinasiassa valita kuka häntä avustaa. Avustaja voi olla myös yksityinen asianajaja. Toimistomme hoitaa myös oikeusapuasioita.

Avustamme oikeusapuun liittyvien selvitysten hankkimisessa ja teemme hakemuksen oikeusaputoimistoon.

Lisätietoja oikeusavusta.