Palvelemme myös seuraavissa asioissa:

Asunto- ja kiinteistöasiat

  • kauppakirjat, lahjakirjat ja vaihtokirjat
  • asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvät reklamaatiot, vaatimukset ja oikeudenkäynnit
  • asunto-osakeyhtiöasiat
  • vuokrasuhdeasiat
  • vuokran perintä / häätö
  • muut asunto- ja kiinteistöasiat

Velkomusasiat

Vahingonkorvausasiat

Lisäksi palvelemme monissa yleisjuridiikkaa koskevissa asioissa.

Ota yhteyttä ja kysy osaamistamme! Tarvittaessa ohjaamme sinut eteenpäin sellaiselle kollegalle, jonka osaamisalueeseen asiasi liittyy ja jonka ammattitaitoon luotamme.

Katso myös muu osaamisemme.