eevan_kuva_nelio_150150.jpgEeva Kemppainen

OTK / 2002
Varatuomari / 2003
Asianajaja / vuodesta 2007

Olen yksi "Tiedä oikeutesi, pidä puolesi -kansalaisen käsikirja" kirjoittajista sekä "Uusi kodin asiakirjaopas" teoksen toinen kirjoittaja.

p. 050-3739151
asianajotoimisto.kemppainen(a)co.inet.fi

pirita_nelio.jpgPirita Kentta
oikeusnotaari

Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja ja niitä voivat käyttää vain Suomen Asianajajaliittoon hyväksytyt jäsenet.

Kaikki asianajajat ovat lakimiehiä, mutta kaikki lakimiehet eivät ole asianajajia.

Mikä erottaa asianajajan muista lakimiehistä?

  • vähintään neljän vuoden kokemus lakimiestehtävistä, joista vähintään kaksi vuotta asianajoalalla
  • asianajajatutkinnon suorittaminen
  • hyvän asianajajatavan noudattaminen
  • asiakasta suojaava vastuuvakuutuspakko ja korvausrahasto
  • henkilökohtainen vastuu myös toimittaessa osakeyhtiönä
  • vuosittainen velvollisuus täydennyskouluttautua (väh. 18 tuntia)
  • ehdoton salassapitovelvollisuus sekä
  • lain ja Asianajajaliiton sääntöjen mukainen sopivuus tehtävään

Lähde: Suomen Asianajajaliitto