Perintöverosuunnittelu

Perintöverosuunnittelu on osa jäämistösuunnittelua: sen miettimistä kenelle ja milloin omaisuuteni haluan antaa. Perintöverosuunnittelulla pyritään minimoimaan maksettavan veron määrä ja/ tai lykkäämään verotusta mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen lain sallimin keinoin.

Verojen minimointi ei pitäisi olla jäämistösuunnittelun ainoa lähtökohta. Hännän ei pidä antaa heiluttaa koiraa. Kuitenkin saman lopputuloksen saavuttamiseen on usein monta mahdollista tapaa ja näillä tavoilla voi olla hyvin erilaiset veroseuraamukset.

Perintöverosuunnittelun keinoja ovat muun muassa

Lähes jokaisen kannattaa harjoittaa ainakin jonkinlaista jäämistö – ja perintöverosuunnittelua. Mitä isompi varallisuus ja enemmän perillisiä, sitä aiemmin suunnittelu kannattaa aloittaa. Onnistunut suunnittelu edellyttää usein myös avointa ja kiireetöntä keskustelua perillisten kanssa.

Erityisen tärkeää jäämistö- ja perintöverosuunnittelu on yrittäjille.

Huom! 1.1.2018 lukien henkivakuutusten korvaukset tulivat kokonaisuudessaan perintöverotuksen piiriin. Nyt kannattaa tarkistaa, onko nykyinen edunsaajamääräys enää verotuksellisesti edullinen. Lesken etu voi olla, että korvaus määrätää kuolinpesälle, sillä leski voi saada kuolinpesältä varoja verovapaana tasinkona.

Perintöverosuunnittelu kannattaa! Ota yhteyttä, me tunnemme kiemurat.