Perinnöstä luopuminen

Perillinen ja testamentinsaaja voivat luopua oikeudestaan perittävän kuoltua, jollei hän ole ryhtynyt sellaisiin toimiin, että heidän on katsottava ottaneen perinnön vastaan. Luopuminen on tehtävä kirjallisesti.

Luopujan osuus joutuu sille, joka olisi ollut oikeutettu saamaan perinnön, jos luopuja olisi kuollut ennen perittävää.  Jos vanhempi luopuu perinnöstä oman vanhempansa jälkeen, perintö siirtyy vanhemman omille lapsille.  Perinnöstä luopuminen on tehokas perintöverosuunnittelun keino silloin, kun omaisuuden halutaan siirtyvän jo seuraavalle sukupolvelle.

Velallisen oikeutta perintöön tai testamenttiin ei voi ulosmitata, jos velallinen on ennen ulosmittauksen käynnistymistä luopunut perinnöstään.

Päätös perinnöstä luopumisesta on syytä tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jottei perillisen katsota ottaneen perintöä vastaan.

Katso myös muu osaamisemme.