Osituksen moite

Osituksen moite on tuomioistuimessa ajettava kanne, jolla vaaditaan osituksen julistamista pätemättömäksi.

Muotovirheistä tai pesänjakajan toimittamaa ositusta tule moittia kuudessa kuukaudessa osituksesta lukien.

Osituskirjaan otettu hyväksymismerkintä (”Hyväksyn tämän osituksen ja sitoudun olemaan sitä moittimatta”) estää yleensä pätemättömäksi julistamisen. Hyväksyminen koskee kuitenkin vain sellaista seikkaa, jonka asianosainen tiesi tai joka hänen olisi normaalia huolellisuutta noudattaen pitänyt tietää. Hyväksyminen ei koske seikkaa, joka tulee tietoon vasta hyväksymismerkinnän tekemisen jälkeen.