Ositus

Omaisuuden osituksessa toteutetaan aviopuolison aviooikeus. Tämä merkitsee puolisoiden avio-oikeuden alaisien omaisuuksien laskennallista tasaamista. Osituksen tyypillinen lopputulos on, että enemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta omistava puoliso joutuu antamaan toiselle omaisuuttaan tasinkona. 

Ositus on usein kimurantti tilanne, jossa osapuolten yhteistyökyky punnitaan. Asiantuntevalla avulla voidaan välttää usea riidanaihe jo ennakolta. Nopealla toiminnalla päästään parhaaseen lopputulokseen. Osituksen pitkittyessä ongelmat vain kasvavat.

Vaikka omaisuuden jako sujuisi entisten puolisoiden kesken sopuisasti, asianajajan neuvot voivat olla muutoin tarpeen.  Osituksessa tulee ottaa huomioon veroseuraamukset (luovutusvoittoverot, varainsiirtoverot) ja verotukseen liittyvät muut kysymykset (mm. niin sanotut piilevät verovelat).  Osituskirjan huolellisella laadinnalla vältytään yllättäviltä veroseurauksilta ja varmistetaan se, että omaisuuden rekisteröinti uuden omistajan nimiin ja esimerkiksi lainojen siirto onnistuvat ongelmitta.

Osituksen kohteena on puolisoiden koko omaisuus, joten se on puolisoiden siihenastisen elämän merkittävin oikeustoimi.

Meille voi antaa toimeksiannon koko osituksen toimittamisesta tai kysyä neuvoa yksittäisestä kysymyksestä. Ota yhteyttä ! Mietitään yhdessä kuinka voimme auttaa joustavasti ja kustannustehokkaasti juuri sinun tapauksessasi.

Katso myös muu osaamisemme.