Lakiosailmoitus

Testamentti on tehoton siltä osin kuin se estää perillistä saamasta lakiosaansa.

Lakiosaperillisen suoja testamentin saajaa vastaan edellyttää, että perillinen tekee testamentinsaajalle lakiosailmoituksen. Jos testamentinsaajia on useampia kuin yksi, on lakiosailmoitus tehtävä erikseen jokaiselle saajalle. Jokaisen lakiosaa vaativan on tehtävä oma ilmoituksensa.

Lakiosailmoitus on tehtävä määräajassa. Aika on kuusi kuukautta siitä, kun testamentti on annettu tiedoksi lakiosaperilliselle.  Jos lakiosailmoitusta ei saa annettua tiedoksi määräajassa, oikeus lakiosaan testamentinsaajaa vastaan on lopullisesti menetetty.  Lakiosailmoitus voidaan antaa tiedoksi mm. haastemiehen kautta.

Koska lakiosailmoituksen määräaika on ehdoton, kannattaa lakiosailmoitus joskus antaa tiedoksi myös pelkästään varmuuden vuoksi. Lakiosaa laskettaessa otetaan huomioon paitsi perittävän jäämistö myös perittävän antamat ennakkoperinnöt, suosiolahjat, testamenttiin rinnastuvat lahjat ja ylisuuret henkivakuutusmaksut. Näin ollen pelkästä jäämistöstä (perunkirjan tiedoista) ei aina voi päätellä luotettavasti lakiosan määrää. 

Lakiosantäydennys

Joskus perittävä on antamillaan lahjoilla tai ylisuurilla henkivakuutusmaksuilla vähentänyt jäämistöään niin, että lakiosaperillinen ei voi saada lakiosaansa, vaikka saisi omistukseensa koko jäämistön. Pesä on niin sanotusti putsattu.

Jos lakiosaperillinen haluaa lakiosansa vähentymättömänä, tulee hänen kanneteitse vaatia täydennystä siltä, jonka hyväksi perittävä on toiminut.  

Täydennyskanne on nostettava määräajassa. Kanne on nostettava yhden vuoden kuluessa siitä, kun lakiosaperillinen on saanut tiedon perittävän kuolemasta ja lakiosaa loukkaavasta toimesta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään kymmenen vuotta perittävän kuolemasta luettuna.