Testamentin tiedoksianto

Tiedoksiantovelvollisuus kuuluu testamentin saajalle.

Tiedoksianto on toimitettava antamalla perilliselle oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua todistettavasti. Haastemiehen välityksin tapahtuva tiedoksianto on yksi mahdollisuus.

Testamentti on annettava tiedoksi jokaiselle perilliselle erikseen. Tiedoksiantotoimia on siten yhtä monta kuin perillisiä. Yhden testamentin saajan suorittama tiedoksianto luetaan myös muiden testamentinsaajien hyväksi.

Testamentin tiedoksiannosta alkaa kulua kuuden kuukauden määräaika, jona aikana mahdollinen testamentin moitekanne on nostettava.

Saadakseen lakiosansa vähentymättömänä rintaperillisen on tehtävä testamentin saajalle  kuudessa kuukaudessa testamentin tiedoksisaannista lakiosailmoitus.