Yhteisomistus

Yhteisomistus syntyy usein läheisten välillä, esim. avopuolisot ostavat yhteisen asunnon tai sisarukset jakavat mökin omistuksen.

Yhteisomistussuhteessa ongelmia aiheuttaa tyypillisesti omaisuuden käytön epätasainen jakaantuminen.

Yhteisomistajalla ei ole oikeutta vaatia korvausta toiselta yhteisomistajalta, jos hän käyttää esimerkiksi kesämökkiä vähemmän kuin toinen. 

Jos yhteisomistaja estää toista käyttämästä omaisuutta, oikeus korvaukseen syntyy. Oikeus korvaukseen syntyy myös silloin, jos avopuoliso joutuu välirikon vuoksi muuttamaan pois osin omistamastaan asunnosta.

Yhteisomistajien välillä saatetaan joutua tilanteeseen, jossa yhteisomistuksesta syntyviä ristiriitoja ei saada sovinnolla ratkaistua. Tällöin yhteisomistaja voi pyytää käräjäoikeutta määräämään uskotun miehen purkamaan yhteisomistussuhteen. Uskotuksi mieheksi määrätään tyypillisesti asianajaja. Uskotun miehen tehtävänä on myydä yhteisomistuksen kohde (asunto / kiinteistö) ja jakaa kauppahinta omistusosuuksien mukaisessa suhteessa.