Perintökaaren 18 luvun 4 §:n mukainen toimitsija

Mikäli kuolinpesän asiat jäävät ilman hoitoa, käräjäoikeus voi hakemuksesta määrätä kuolinpesään perintökaaren 18 luvun 4 §:n mukaisen toimitsijan. Toimitsija tulee käytännössä määrätyksi niissä pesissä, joissa perittävän perillisistä ei ole tietoa tai tiedossa olevat perilliset eivät ryhdy hoitamaan kuolinpesän asioita. 

Laissa on säädetty, että mikäli kuolinpesä osakkaat tai leski ei ryhdy hoitamaan vainajan omaisuutta, tulee sen, jolle se olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu, ottaa omaisuus haltuunsa ja kutsua paikalle osakas tai ilmoittaa kuolemantapauksesta oikeudelle. Käräjäoikeus voi edellä sanotun ilmoituksen perusteella määrätä kuolinpesälle toimitsijan. Ilmoituksen kuolemantapauksesta voi tehdä mm. vainajan ystävä tai sairaalan sosiaalityöntekijä.

Toimitsijan tulee hoitaa perittävän omaisuutta. Toimitsijan tulee toimituttaa perunkirjoitus, jollei osakas, pesänselvittäjä tai testamentin toimeenpanija ole ottanut kuolinpesän omaisuutta haltuunsa.

Toimitsijalla on mahdollisuus maksaa vainajalle ja kuolinpesälle osoitettuja pesänselvitystä koskevia laskuja vainajan varoista.

MIkäli toimitsija havaitsee, että vainajalta ei jäänyt perillisiä, toimitsija ilmoittaa asiasta Valtiokonttorille, joka määrää pesälle pesänhoitajan.

Toimitsijan palkkio maksetaan kuolinpesän varoista päältä. Toimitsijan palkkio on ns. pesänselvitysvelkaa eli sillä on etusija verrattuna perittävän muihin tavallisiin velkoihin ja maksuihin nähden. Toimitsijan määrääminen on mahdollista myös ylivelkaisissa pesissä. 

Toimitsijan tulee tehdä toimistaan tilitys.

Eeva Kemppaisella on kokemusta perintökaaren 18 luvun 4 §:n mukaisia toimitsijan tehtävistä.