Pesänjakajan toimittama ositus

Tuomioistuin voi määrätä pesänjakajan toimittamaan puolisoiden omaisuuden osituksen.

Pesänjakajan ei oma-aloitteisesti hanki selvitystä puolisoiden varallisuudesta tai veloista eikä siitä, onko omaisuus avio-oikeuden alaista tai siitä vapaata.

Pesänjakaja ei myöskään oma-aloitteisesti hanki selvitystä omaisuuden arvosta. Jos omaisuuden arvo jää riitaiseksi, asianosaiset voi esittää arvosta selvitystä mm. itse hankkimillaan asiantuntija-arvioilla. Voidaan myös sopia, että pesänjakaja asianosaisten kustannuksella tilaa asiantuntija-arvion.

Pesänjakaja antaa asianosaisille yleistä informaatiota osituksen vaikuttavista lainsäännöksistä, mutta vaatimusten esittäminen on asianosaisten tehtävä. Yksinkertaisimmillaan vaatimus voi olla se, että pesänjakaja toimittaa laillisen osituksen.

Pesänjakaja voi kyselyoikeutensa perusteella selvittää muun muassa mahdollisten sovittelu- tai vastikevaatimuksien sisältöä ja perusteita.

Pesänjakaja järjestää tarvittavan määrän kokouksia ja antaa asianosaisille mahdollisuuden myös ottaa kantaa kirjallisesti.

Pesänjakajan toimittaa ositusta on mahdollista moittia nostamalla kanne käräjäoikeudessa.


Jos omaisuuden arvo jää riitaiseksi, kumpikin osapuoli voi esittää arvosta selvitystä mm. itse hankkimillaan asiantuntija-arvioilla. Voidaan myös sopia, että pesänjakaja osapuolten kustannuksella tilaa asiantuntija-arvion.