Pesänjakajan toimittama ositus

Tuomioistuin voi määrätä pesänjakajan toimittamaan puolisoiden omaisuuden osituksen.

Osituksen päämääränä on tasingon laskeminen ja tasingoksi luovutettavan omaisuuden määrääminen. Tätä tarkoitusta varten tulee osapuolten varat ja velat luetteloida, määritellä niiden arvo sekä selvittää se, onko omaisuus avio-oikeuden alaista vai siitä vapaata. 

Pesänjakajan ei oma-aloitteisesti hanki selvitystä puolisoiden varallisuudesta tai veloista eikä siitä, onko omaisuus avio-oikeuden alaista tai siitä vapaata.

Pesänjakaja ei myöskään oma-aloitteisesti hanki selvitystä omaisuuden arvosta. Jos omaisuuden arvo jää riitaiseksi, asianosaiset voi esittää arvosta selvitystä mm. itse hankkimillaan asiantuntija-arvioilla. Voidaan myös sopia, että pesänjakaja asianosaisten kustannuksella tilaa asiantuntija-arvion.

Pesänjakaja antaa asianosaisille yleistä informaatiota osituksen vaikuttavista lainsäännöksistä, mutta vaatimusten esittäminen on asianosaisten tehtävä. Yksinkertaisimmillaan vaatimus voi olla se, että pesänjakaja toimittaa laillisen osituksen.

Pesänjakaja voi kyselyoikeutensa perusteella selvittää muun muassa mahdollisten sovittelu- tai vastikevaatimuksien sisältöä ja perusteita.

Pesänjakaja järjestää tarvittavan määrän kokouksia ja antaa asianosaisille mahdollisuuden myös ottaa kantaa kirjallisesti.

Pesänjakajan toimittamaa ositus on mahdollista moittia nostamalla kanne käräjäoikeudessa.