Koulutusavustus

Vanhemman elatusvastuu päättyy lapsen täyttäessä 18 vuotta.

Edellä sanotusta huolimatta vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös täysi-ikäisyyden jälkeen, mikäli tämä harkitaan kohtuulliseksi. Kohtuusarvioinnissa otetaan huomioon lapsen taipumukset, koulutuksen kestoaika, siitä aiheutuvien kustannusten määrä sekä lapsen mahdollisuudet koulutuksen päätyttyä itse vastata koulutuksestaan aiheutuneista kustannuksista. Myös lapsen oma elatuskyky (opintoraha, opintolaina, ansiotulot) otetaan huomioon.

Koulutusavustusta myönnetään lähtökohtaisesti vain perusopintoihin (lukio). Koulutusavustuksen voi vahvistaa myös ammatilliseen koulutukseen, mutta kynnys siihen on korkeampi. Koulutusavustusta ei voi saada korkeakouluopintoihin.

Koulutusavustusta koskeva sopimus voidaan tehdä lastenvalvojan luona. Mikäli asiasta ei päästä sopimukseen, koulutusavusta voidaan vaatia myös kanteella. Koulutusavustusta vaativa lapsi voi saada asian tuomioistuinkäsittelyyn julkista oikeusapua.

Täysi-ikäinen lapsi edustaa itseään asiassa. Jos koulutusavustus vahvistetaan ennen kuin lapsi on 18 vuotta, lapsen edustajana toimii lapsen kanssa asuva vanhempi.