Ennakkoperintö

Ennakkoperintö on perittävän eläessä antama lahja tai lahjanluoteinen etuus. Ennakkoperinnöksi lahjan tekee se, että lahjaa käsitellään myöhemmin ikään kuin "perinnön etumaksuna". '

Ennakkoperintöä on vain sellainen lahjoitus, joka on annettu perillisille. Saajan ei tarvitse olla lahjan antamishetkellä lähin perillinen. Riittävää on, että saaja on lahjanantajan kuollessa oikeutettu perinnön saamiseen. Esim. lapsenlapselle annettu lahja on ennakkoperintöä vain silloin, kun lapsenlapsi perii isovanhempansa tilanteessa, jossa hänen oma vanhempansa on jo kuollut. 

Rintaperillisen saama lahja oletetaan ennakkoperinnöksi, jos muuta ei näytetä. Taustalla on olettamus siitä, että perittävä ei halua suosia yhtä rintaperillistään toisten kustannuksella. Muun kuin rintaperillisen saamaa lahjaa taas ei lähtökohtaisesti pidetä ennakkoperintönä.

Lahjanantaja voi määrätä, onko lahjaa pidettävä ennakkoperintönä vai ei. Määräys on annettava lahjakirjassa tai sen voi tehdä myös myöhemmin testamentilla. 

Lahjoituksen yhteydessä on syytä käydä läpi se, mikä on lahjoittajan tahto ja myös se, miten ennakkoperintömääräys vaikuttaa muun muassa perintöverotukseen.