Maatilan perinnönjako


Maatilan perinnönjakoa koskevat oikeusohjeet koskevat maatiloja ja sellaisia tilanosia, joita voidaan viljellä yhdessä. 


Ehdot täyttävä perillinen saa ottaa tai lunastaa maatilan itselleen käypää arvoa alemmasta hinnasta silloin, kun maatila on omiaan antamaan viljelijälle ja hänen perheenjäsenilleen pääasiallisen toimeentulon. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tilan arvo perinnönjaossa tulisi olla noin 60-70 %:a käyvästä arvosta. 


Toiset perilliset ovat kuitenkin oikeutettuja saamaan vähintään lakiosansa jäämistöstä maatilaperimystä koskevien säännösten estämättä. 


Tilanpidonjatkajalla syntyy viljelyvelvoite. Jos tilanpidonjatkaja luovuttaa maatilan tai olennaisen osan siitä muulle kuin rintaperilliselleen taikka tämän puolisolle ennen kuin perinnönjaosta on kulunut kymmenen vuotta, hän on velvollinen korvaamaan muille osakkaille luovutuksesta saamansa edun. 


Meillä on käytännön kokemusta maatilojen perinnönjaosta.