Tapaamisoikeuden täytäntöönpano

Mikäli lasta luona pitävä vanhempi estää tapaajavanhemman ja lapsen tapaamiset ilman syytä, viimesijainen keino on hakea täytäntöönpanoa käräjäoikeudelta.

Vaikka lapsen lähivanhemmalla on velvollisuus luovuttaa lapsi sovittuihin tai määrättyihin tapaamisiin, hänellä on myös vastuu lapsen turvallisuudesta. Tapaamissopimus tai -päätös ei velvoita lähivanhempaa luovuttamaan lasta, jos tilanne on lapselle turvaton esimerkiksi sen johdosta, että tapaajavanhempi on lasta noutaessaan päihtynyt tai psyykkisesti hyvin epävakaassa tilassa.

Käräjäoikeus määrää sovittelijan, joka selvittää, onko tapaamisten täytäntöönpano lapsen edun mukaista ja onko asiassa saavutettavissa sovinto vanhempien välillä. 

Käräjäoikeus voi määrätä uhkasakon, jonka lapsen kanssa asuva vanhempi voi joutua maksamaan, jos jatkossa estää tapaamiset.

Tuomioistuin voi täytäntöönpanoasian yhteydessä väliaikaisesti taikka vähäisessä määrin pysyvästi muuttaa tai täsmentää tapaamisoikeutta koskevia ehtoja.

Lain mukaan täytäntöönpanotoimeen ei saa ryhtyä vastoin 12 vuotta täyttäneen lapsen tahtoa. Lapsen kielto-oikeus voidaan kuitenkin poikkeustapauksessa sivuuttaa sillä perusteella, että lapsi ei ole harkinnut asiaa riittävän vakavasti. Myös 12 vuotta nuoremman lapsen harkittu mielipide voidaan ottaa huomioon.

Täytäntöönpanoasiat on käsiteltävä kiireellisenä kaikissa oikeusasteissa.