Perinnönjako

Perinnönjaossa perittävän jäämistö jaetaan kuolinpesän osakkaiden kesken.

Ennen perinnönjakoon ryhtymistä on toimitettava perittävän ja tämän lesken mahdollinen omaisuuden ositus.

Perinnönjaon edellytyksenä on, että perittävän ja kuolinpesän velat on maksettu tai niiden maksamisesta on muutoin huolehdittu.

Jos osakkaat pääsevät perinnönjaosta sopimukseen, he päättävät jaosta itsenäisesti. Jos osakkaat eivät pääse asiasta yksimielisyyteen, tuomioistuin määrää hakemuksesta pesänjakajan toimittamaan perinnönjaon.

Perinnönjakoa tehtäessä on otettava muun muassa veroseuraamukset.

Olemme perinnönjaon ammattilaisia ja voit kääntyä puoleemme kaikenlaisissa perinnönjakoon liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä!

Katso myös muu osaamisemme.