Perinnönjaon moite

Pesänjakajan toimittama perinnönjako voi olla virheellinen.  Virheellinenkin jako lainvoimaistuu, mikäli jakoon tyytymätön perillinen ei määräajassa nosta perinnönjaon moitekannetta. Moitekanne on nostettava perittävän viimeisen asuinpaikan käräjäoikeudessa kuudessa kuukaudessa jaon toimittamisesta lukien. Mikäli moiteaika kuluu umpeen eikä moitekannetta ole nostettu, perinnönjako on lainvoimainen.

Hyväksyessään moitekanteen tuomioistuin voi palauttaa perinnönjaon pesänjakajalle uutta jakoa varten. Mikäli virhe on vähäinen, tuomioistuin voi myös itse oikaista jaon.

Katso myös muu osaamisemme.