Edunvalvojan sijainen

Asianajaja toimii edunvalvojan sijaisena oikeustoimessa, jossa toisena osapuolena on edunvalvottava eli päämies ja toisena edunvalvoja itse tai edunvalvojalle läheinen henkilö.  Edunvalvoja ei voi tuolloin edustaa oikeustoimessa myös päämiestään intressiristiriidan vuoksi. 

Tällaisia tilanteita syntyy muun muassa osituksien, perinnönjakojen, lahjoitusten ja suvun sisäisten kauppojen yhteydessä.

Muut edunvalvonta-asiat

Asianajajalla on monta muutakin roolia edunvalvonta-asioissa:

  • hän voi avustaa henkilöä, jota haetaan edunvalvontaan
  • hän voi avustaa henkilöä, joka hakee toista edunvalvontaan
  • hän voi toimia prosessiedunvalvojana 
  • hänet voidaan määrätä edunvalvojaksi hoitamaan tiettyä tehtävää, tiettyä omaisuutta tai henkilön kaikki asioita
  • hän voi avustaa edunvalvontavaltakirjan laatimisessa
  • hän voi olla edunvalvontavaltuutettu

Katso myös muu osaamisemme.