Uusia EU-asetuksia aletaan soveltaa

22.01.2019

Kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevia EU:n asetuksia aletaan soveltaa 29.1.2019.

Asetuksissa säädetään mm. siitä minkä valtion lakia sovelletaan puolisoiden varallisuussuhteita koskevassa asiassa, kun puolisoilla on jokin kansainvälinen liittymä.  Uudet säännökset helpottavat niiden parien elämää, jotka ovat eri valtioiden kansalaisia tai jotka ovat asuneet eri maissa. Parit voivat sopia siitä, minkä valtion lakia sovelletaan omaisuuden jakoon puolisoiden erottua tai toisen puolison kuoltua.

Yhteistä asetusta sovelletaan seuraavissa EU-maissa: Suomi, Ruotsi, Saksa, Espanja, Ranska, Italia, Alankomaat, Itävalta, Portugali, Belgia, Kreikka, Luxemburg, Malta, Slovenia, Kypros, Bulgaria ja Tšekki. Sovellettavaa lakia koskevia asetusten säännöksiä sovelletaan vain henkilöihin, jotka ovat avioituneet, rekisteröineet parisuhteensa tai tehneet lainvalintaa koskevan sopimuksen 29.1.2019 tai sen jälkeen.

17.03.2020Poikkeusjärjestely
01.03.2019Asianajajaliiton juhlavuosi
22.01.2019Uusia EU-asetuksia aletaan soveltaa
09.03.2018Tuore KKO:n ennakkopäätös: avopuolisolla ei ollut oikeutta saada toiselta avopuolisolta hyvitystä isänsä tekemän rakennustyön perusteella.
01.03.2018KKO:n tuore ennakkopäätös: Tasinkoprivilegi voi tulla myös eronneen puolison hyväksi
01.03.2018Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva laki uudistumassa