Tuore KKO:n ennakkopäätös: avopuolisolla ei ollut oikeutta saada toiselta avopuolisolta hyvitystä isänsä tekemän rakennustyön perusteella.

09.03.2018

Korkein oikeus on tammikuussa antanut mielenkiintoisen ennakkopäätöksen (KKO 2018:5) avopuolison hyvitysvaatimusta koskevassa asiassa

Avopuolison isä oli vastikkeetta tehnyt huomattavan määrän ammattiosaamista vaativia kirvesmiestöitä avopuolisoiden yhteistä omakotitaloa rakennettaessa. Korkein oikeus katsoi, että avopuolisoiden yhteistaloutta purettaessa avopuolisolla ei ollut oikeutta saada toiselta avopuolisolta hyvitystä isänsä tekemän rakennustyön perusteella.

Osapuolet eivät olleet sopineet siitä, kenen hyväksi rakennustyötä tehdään tai kenen hyväksi sen arvo luetaan, jos avoliitto purkautuu. Avopuolison isä ei rakennustyön aikana myöskään ollut antanut asiasta edes yksipuolisia määräyksiä.

Korkein oikeus perusteli ratkaisuaan mm. siten. että sellainen laintulkinta, jonka mukaan tällaiset avopuolisoiden läheisten aikanaan vastikkeetta antamat työpanokset otettaisiin avopuolisoiden yhteistaloutta purettaessa sopimuksen tai määräyksen puuttuessakin huomioon hyvitykseen oikeuttavina panoksina, tekisi avoliiton päättymiseen liittyvästä varallisuussuhteiden selvittelystä monimutkaisempaa ja lisäisi riitoja.

Vastaavissa tapauksissa on siis syytä ennakolta sopia, miten avopuolisoiden läheisten avopuolisoiden hyväksi tekemät mahdolliset työpanokset korvataan, mikäli avoliitto päättyy eroon. Em. tapauksessa toisen avopuolison isän tekemä 2 200 tunnin rakennustyön arvo jäi kummankin avopuolison hyväksi.
17.03.2020Poikkeusjärjestely
01.03.2019Asianajajaliiton juhlavuosi
22.01.2019Uusia EU-asetuksia aletaan soveltaa
09.03.2018Tuore KKO:n ennakkopäätös: avopuolisolla ei ollut oikeutta saada toiselta avopuolisolta hyvitystä isänsä tekemän rakennustyön perusteella.
01.03.2018KKO:n tuore ennakkopäätös: Tasinkoprivilegi voi tulla myös eronneen puolison hyväksi
01.03.2018Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva laki uudistumassa